In deze disclaimer wordt verstaan onder:

de eigenaar: de eigenaar van de website;

👉 gebruik(en): alle denkbare handelingen;
👉 u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
👉 de content: alle in de website aanwezige inhoud;
👉 de lezer van de e-mails.

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

1. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

2. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

3. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

4. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen is met bronvermelding geen enkel probleem.

5. E-mail: De informatie opgenomen in het bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Gebruik van deze website

Tenzij anders is vermeld, is op de inhoud van deze website de Creative Commons zero-verklaring (CC0) van toepassing. Dit houdt in dat iedere vorm van hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, tenzij bij of in een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een foto of een document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is.

Bij hergebruik van de inhoud van deze website graag bronvermelding gebruiken.

De volgende rechten worden door de Creative Commons zero-verklaring niet gewijzigd en blijven dus van kracht:

👉 Octrooirechten en merkrechten.
👉 Rechten van anderen, ofwel op onderdelen van deze website, dan wel op de wijze waarop de website wordt gebruikt, zoals het portretrecht of privacyrecht.De artikelen, afbeeldingen, audiofragmenten, video's en overige informatie op deze website, zijn bedoeld als algemene informatiebron voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

De aangeboden artikelen, afbeeldingen en audiobestanden dienen niet ter vervanging van enig advies. Wanneer u zonder bevestiging of aanvullend advies informatie gebruikt, dan doet u dit geheel naar eigen inzicht en op eigen rekening & risico. Wij kunnen daarin géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

Deze website aanvaard géén aansprakelijkheid met betrekking tot de volgende zaken:

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Omdat wij een kleine amateur/hobby website zijn, hebben wij een aantal personen rechten gegeven stukken te plaatsen. Met een aantal van deze mensen zijn wij via social media in contact gekomen en kennen wij dan ook niet peroonlijk. Uiteraard kijken wij naar het karakter en eerste indruk voordat iemand mag plaatsen. Mocht één van deze personen toch verkeerde inhoud plaatsen en/of zonder bronvermelding, dan zijn wij hier niet verantwoordelijk voor.

Defecten, virussen, malware en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze websites, de informatie die op of via deze websites ter beschikking wordt gesteld, het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via deze websites of per e-mail aan ons wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, downloaden of gebruik van software die via deze websites beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze websites.

Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde & uitgezonden informatie zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze websites en de daarop gepubliceerde & uitgezonden informatie ontstaan.

Privacy

Wij verkopen geen e-mailbestand of wisselen statistische gegevens met derden uit.

Over deze website

Theo4Ever - Studio ViaNova - DisclaimerLogin
Follow us on Facebook  Follow us on Twitter